Algemene ledenvergadering 2013

Mevrouw, mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING op dinsdag 23 april 2013 in zaal Schippers, Rijsdijk 17. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.45 uur.

AGENDA;

 1. Opening door de voorzitter J. Dekker.
 2. Mededelingen vanuit het bestuur.
 3. Jaarverslag van de secretaris en verslag van de WAN *
 4. Financiële verantwoording van de penningmeester *
 5. Verslag van de kascontrolecommissie enverkiezing van een nieuw lid.
 6. Bestuursverkiezing: mevr. JW Rook - Boogaerdt, onze penningmeester is aftredend en herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 1 dag voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.
 7. Notulen van de vergadering van 27 november 2012.
 8. Koninginnemarkt?
 9. Excursie ( mevr. T. van Florestein - Schouten en de heer A Groeneveld )
 10. Mededeling van de heer John den Boer betreffende 7 september a.s. "de Reünie".
 11. Open monumentendag 2013 Thema: Macht en Pracht.
 12. Rondvraag.

* De verslagen liggen voor de aanvang van de vergadering ter inzage. Wilt u ze persoonlijk ontvangen dan kunt u ze aanvragen bij het secretariaat. Ook kunt u ze per mail ontvangen.

Natuurlijk ontvangen we graag bijzondere foto's van Krimpen aan de lek. Na het scannen krijgt u ze terug.

PAUZE.

Na de pauze verzorgt ons bestuurslid F.H. Hartog een lezing met Power Point  over een onderdeel van v/h J.& K. Smit, Scheepswerven: de Aluminium Verwerkende Industrie in Krrimpen aan de Lek. Bij ons bekend als de AVI ; met veel beelden van de gebouwde mijnenvegers voor de Koninklijke Marine en andere aluminium producten. Bovendien zal een film worden vertoond over het baggeren naar het "Goud van de Lutine" bij Texel, door de "KARIMATA", een tinbaggermolen waarnaar de haven aan de Rijsdijk is vernoemd.

Wij begroeten u graag op 23 april a.s.

Namens het bestuur,

M.J.M. Visser- Bouter, secretatis.                                                                                  

 

 

 

Terug naar boven