Algemene ledenvergadering 2014

Mevrouw, mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING op dinsdag 20 mei 2014 in de NIEUWE zaal Schippers, Rijsdijk 17. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.45 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter J. Dekker
 2. Mededelingen vanuit het bestuur
 3. Jaarverslag van de secretaris en verslag van de WAN *
 4. Financiële verantwoording van de penningmeester *
 5. Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing van een nieuw lid
 6. Bestuursverkiezing: M.J.M. Visser- Bouter, onze secretaris en H.C.A. Klip, algemeen bestuurslid zijn beiden aftredend en herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 1 dag voor de vergadering aanmelden. Graag zouden we in contact komen met nieuwe bestuursleden. Het huidige bestuur is al lang in functie en enige ondersteuning zou heel gewenst zijn.
 7. Notulen van de vergadering van 26 nov. 2013
 8. Koningsdag + Markt
 9. Excursie
 10. Mededelingen van mevr. Yvonne Metaal over 950 jaar Krimpen aan de Lek
 11. Rondvraag

* De verslagen liggen voor de aanvang van de vergadering ter inzage. Wilt u ze persoonlijk ontvangen dan kunt u ze aanvragen bij het secretariaat. U kunt ze ook per mail ontvangen.

* Natuurlijk ontvangen wij graag uw bijzondere foto’s van Krimpen aan de Lek. Na het scannen krijgt u ze terug.

Pauze

In de pauze liggen diverse boeken en foto’s ter inzage.

presentatie

Na de pauze verzorgt de heer Johan Knoester een presentatie over oude SCHOOLPLATEN.

Wie kent ze niet, de schoolplaten van vroeger?

De meeste mensen hebben goede herinneringen aan de schoolplaten die vroeger in het onderwijs werden gebruikt, zowel in Nederland als in het buitenland. De historieplaten ter ondersteuning van de geschiedenisles en de schoolplaten voor de zaakvakken om leven en werken voor de scholieren te verduidelijken. Eén beeld zegt immers meer dan honderd woorden. De bekendste schilders van de Nederlandse schoolplaten waren Johan Herman Isings en Cornelis Jetses. Denk maar aan ‘Het Behouden Huys op Nova Zembla’ van Isings of ‘Oogsttijd’ van Jetses. Hun werk staat nog steeds in de belangstelling.

Johan Knoester, historicus en voorzitter van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel zal aan de hand van veel beeldmateriaal leven en werk van beide schilders toelichten.

Wij begroeten u graag op 20 mei a.s. in de nieuwe locatie.

Namens het bestuur,

M.J.M. Visser-Bouter

In tegenstelling tot dat wat in de uitnodiging stond, werd de drukbezochte en geanimeerde vergadering gehouden in het Cultuurhuis aan de Hoofdstraat.

Terug naar boven