Algemene ledenvergadering 2015

Mevrouw, mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING op dinsdag 21 april 2015 in het CULTUURHUIS (voormalige Rabobank) Hoofdstraat te Krimpen aan de Lek. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.45 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter J. Dekker
 2. Mededelingen vanuit het bestuur
 3. Jaarverslag van de secretaris en verslag van de WAN *
 4. Financiële verantwoording van de penningmeester *
 5. Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing van een nieuw lid
 6. Bestuursverkiezing: J. Dekker, onze voorzitter is aftredend en herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 1 dag voor de vergadering aanmelden. 
 7. Notulen van de vergadering van 25 november 2014
 8. Koningsdag
 9. Expositie in de voormalige Marskramer
 10. Excursie
 11. Rondvraag

* De verslagen liggen voor de aanvang van de vergadering ter inzage. Wilt u ze persoonlijk ontvangen dan kunt u ze aanvragen bij het secretariaat. U kunt ze ook per mail ontvangen.

* Natuurlijk ontvangen wij graag uw bijzondere foto’s. Na het scannen krijgt u ze terug.

Pauze

Diverse boeken en foto’s liggen ter inzage. Ook staat er een ideeënbus. Wij willen graag van u horen waar uw interesse voor een lezing of een excursie naar uit gaat.

Lezing

Na de pauze verzorgt de heer Wim van Herk een lezing over schaatsen, waarbij ook een film wordt vertoond van de 9-dorpentocht uit 1997. In datzelfde jaar werd ook de Elfstedentocht verreden. De heer Van Herk is 2e voorzitter van de 'IJsvereniging Lekkerkerk' en heeft veel kennis van schaatsen. Tijdens zijn lezing zal hij de nodige schaatsden tonen, het verhaal vertellen van de makers en de rijders.

Als u nog houten schaatsen bezit, wilt u ze dan meenemen om aan de heer Van Herk te laten zien?

Wij begroeten u graag op 21 april in het CULTUURHUIS.

Namens het bestuur,

M.J.M. Visser-Bouter

Terug naar boven