Algemene ledenvergadering 2017

Mevrouw, mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 20 april 2017 in het CULTUURHUIS, De Markt  201, te Krimpen aan de Lek. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.45 uur.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter J. Dekker

2. Mededelingen vanuit het bestuur (huisvesting, nieuwsbrief, onthulling Krukas, expositie, digitaal ontvangen van de stukken)

3. Jaarverslag van de secretaris en het jaarverslag van de WAN *

4. Financiële verantwoording van de penningmeester *

5. Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing van een nieuw lid.

6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is mevr. J.W. Rook- Boogaerdt (Janny). Tegenkandidaten kunnen tot 3 dagen voor de vergadering schriftelijk worden gemeld, met inachtneming van onze statuten.

7.Notulen van de vergadering van 22 november 2016 (bijgevoegd)

8. Koningsdag.

9. Excursie, met uitleg van ons bestuurslid Roland Baas.

10. Rondvraag.

PAUZE:
Diverse boeken en foto’s liggen ter inzage, ook zijn setjes “oude” ansichtkaarten van Krimpen aan de Lek te koop.

Na de pauze verzorgt de heer L. Ouweneel een PowerPoint presentatie :

Een onderzoek naar de grenzen van de Krimpenerwaard.

Het begrip Krimpenerwaard heeft meerdere dimensies, een aardrijkskundige, een waterstaatkundige en sinds kort ook een gemeentelijke.

De heer Ouweneel is voor ons geen onbekende. Jarenlang heeft hij in de redactie van het HEK gezeten en in die periode veel artikelen gepubliceerd. Tegenwoordig houdt hij zich bezig met bronnenonderzoek naar de Oude Hollandse Waterlinie.

*deze verslagen liggen ter inzage voor de aanvang van de vergadering.

Uw bijzondere foto’s van en over de Krimpen aan de Lek ontvangen wij graag. Na het scannen krijgt u ze terug.

Wij begroeten u graag op 20 april in het CULTUURHUIS,
namens het bestuur,

M.J.M. Visser- Bouter, secretaris

Terug naar boven