Algemene ledenvergadering 2020

Krimpen aan de Lek, 25 maart 2020.

Aan de leden,

Mevrouw, mijnheer,

Betreft:  uitstel ledenvergadering i.v.m. coronavirus.

Hierbij delen wij u mede dat de a.s. ledenvergadering, die gehouden zou worden op 14 april a.s., voorlopig wordt uitgesteld. Zodra de situatie weer normaal wordt krijgt u een nieuwe uitnodiging.

Om u toch op de hoogte te houden van onze activiteiten sluiten wij de notulen van de najaarsledenvergadering van 26 november 2019 en het jaarverslag 2019 hierbij in.

Het financieel verslag over 2019 zullen wij op de volgende ledenvergadering behandelen met het verslag van de kascontrole evenals het jaarverslag van de WAN.

Zoals u begrepen zult hebben zijn de feestelijke activiteiten rond Koningsdag en 75 jaar bevrijding  ook afgelast en/of uitgesteld.

Zodra de Bibliotheek weer is geopend kunt u in het HOP de expositie over 75 Jaar Bevrijding gaan bekijken.  We hebben al diverse materialen verzameld maar mocht u nog iets bijzonders hebben uit de periode 40-45 en bevrijdingsfeesten daarna houden we ons aanbevolen.

Het boekje over IJsclub Thialf is nog te koop bij de bestuursleden en zodra de bibliotheek weer open is ook op de 1e vrijdagmiddag van de maand aan de leestafel.

Wij vragen u de contributie over 2020 :  € 13,50  te voldoen op rek.no. NL11 RABO 0335 7762 21  t.n.v. Historische Vereniging Crempene.

U kunt ons volgen via Facebook en op de website.
Mocht u vragen hebben, stel ze gerust via ons email adres.

Met groet,

M.J.M. Visser- Bouter ,   secretaris.
Historische Vereniging Crempene.

Terug naar boven