Nieuwsbrief 5, maart 2013: o.a. café Bar Gezelig, Rijsdijk

Dit artikel is uit een serie over de geschiedenis van huizen die moeten worden afgebroken
voor de komende dijkversterking. Het omschrijft de geschiedenis van de 2 bedrijfswoningen van houthandel Boogaerdt aan de Ooster Lekdijk 32 en 34 en van het huidige café 'Bar Gezellig' aan de Rijsdijk 40.

download pdf nieuwsbrief

Terug naar boven