Najaarsledenvergadering 2013

Mevrouw, mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de najaarsledenvergadering op dinsdag 26 november 2013 in zaal Schippers, Rijsdijk 17. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat we gebruik kunnen maken van dit pand aan de dijk. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.45 uur.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter J. Dekker
  2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 23 april 2013
  3. Mededelingen vanuit het bestuur
  4. Verslag van de werkgroepen
  5. Rondvraag

Pauze    

Diverse uitgaven liggen ter inzage en tevens worden de beelden vertoond van de excursie naar Schiedam, gemaakt door Herman Visser.

Presentatie: Hoogwaterbescherming vroeger, nu en in de toekomst, door de heer Dirk van Schie. De heer van Schie is werkzaam bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

We staan aan de vooravond van opnieuw een dijkversterking in ons dorp. De heer van Schie duikt in de geschiedenis van de bescherming tegen hoogwater en gaat in op hoe en waarom van dijkversterking.

Hij zal ook een unieke film vertonen van de watersnoodramp van 1953 in de Krimpenerwaard. Tenslotte zal ook worden stilgestaan bij de vraag of we altijd maar door kunnen gaan met steeds opnieuw verhogen van de dijken.

Wij begroeten u graag op 26 november,

namens het bestuur,
M.J.M. Visser- Bouter, secretaris.

Secretariaat
Buitenweg 8
2931 AC Krimpen aan de Lek

Crempene@telfort.nl
Tel. 01805 522465

Terug naar boven