Najaarsledenvergadering 2015

Mevrouw, mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de najaarsledenvergadering op donderdag 26 november a.s. in het Cultuurhuis, Hoofdstraat te Krimpen aan de Lek. Aanvang 20.00 uur, de deur is open om 19.45 uur.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter J. Dekker
  2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2015
  3. Mededelingen vanuit het bestuur:  o.a. expositie in de voormalige Marskramer over 125 jaar Electriciteit, Facebook, website enz.
  4. Verslag van de kascontrolecommissie over het jaar 2014 en verkiezing van een nieuw lid. (In de ledenvergadering van 21 april is dit uitgesteld)
  5. Rondvraag

Na het huishoudelijk gedeelte volgt er een lezing met power-point presentatie door de heer Sander Wassing:

Krimpen aan de Lek, de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten

Wie het nieuws volgt weet dat IS korte metten maakt met eeuwenoude kunstschatten en religieuze symbolen die niet passen bij hun gedachtengoed. Volgend jaar precies 450 jaar geleden gebeurde in de Nederlanden iets soortgelijks. In de zomer van 1566 raakten de gemoederen in de Nederlanden oververhit. Een explosieve mix van religieuze, sociale en economische spanningen kwam op vele plaatsen tot een uitbarsting. Onrustig werd het in Rotterdam, Bergambacht en Schoonhoven. Tijdens een kerkvisitatie in de streek, bijna een jaar later, bleken ook de geestelijken in Krimpen aan de Lek niet helemaal zuiver in de Rooms katholieke leer.

De Beeldenstorm greep razendsnel om zich heen en het Spaanse bewind in Brussel wankelde op haar grondvesten. Een antwoord van koning Filips II kon niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten. Werd Alva’s harde hand ook in Krimpen aan de Lek gevoeld? Waren inwoners betrokken bij de onrust rondom de Beeldenstorm of was men hier juist trouw gebleven aan de Katholieke Kerk? Tijdens de lezing wordt bij deze en andere vragen uitgebreid stilgestaan.

Pauze

In de pauze kunt u het fotoverslag zien, gemaakt door Herman Visser van de excursie naar Heijplaat van 19 september jl.

Na de pauze volgt het 2e gedeelte van de lezing door de heer Sander Wassing.

Wij begroeten u graag op 26 november.,
namens het bestuur,

M.J.M. Visser- Bouter, secretaris.

Terug naar boven