Najaarsledenvergadering 2016

Mevrouw, mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de najaarsledenvergadering op dinsdag 22 november 2016 in het nieuwe Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. Aanvang 20.00 uur, de deur is open om 19.30 uur.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter J. Dekker
  2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2016
  3. Mededelingen vanuit het bestuur: o.a. archiefbeheer/verhuizing/tentoonstelling/krukas.
  4. Rondvraag

Na het huishoudelijk gedeelte geeft historicus Sander Enderink een lezing over het ons welbekende Streekmuseum Krimpenerwaard. De geschiedenis van het 63-jarige museum wordt besproken aan de hand van een aantal opmerkelijke momenten. Met power point krijgt u een levendig beeld van het interieur en de voorwerpen daarin.

Daarnaast is er ook aandacht voor de invloed van de gemeentelijke herindeling op het Streekmuseum en op de rol die het in de waard wil spelen. Tenslotte geeft Sander Enderink een eerste blik op het boek over de Krimpenerwaard dat hij samen met het Streekmuseum schrijft.

Pauze

In de pauze kunt u diverse foto’s, boekjes enz. inzien. Tevens zijn er mapjes met “oude “ ansichtkaarten te koop.

Als u nog bijzondere foto’s bezit dan kunnen wij ze voor u scannen.

Wij begroeten u graag op 22 november in het nieuwe Cultuurhuis.

Namens het bestuur,

M.J.M. Visser-Bouter, secretaris.

Terug naar boven