Najaarsledenvergadering 2017

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen de  NAJAARSLEDENVERGADERING op  woensdag 22 november a.s. in het CULTUURHUIS, Markt 201, te Krimpen aan de Lek.

Aanvang 20.00 uur, de deur is open om 19.30 uur.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter J. Dekker

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 april 2017

3. Mededelingen vanuit het bestuur : o.a. nieuwe aanwinsten in ons archief, nieuwsbrief “Oud Nieuws “, dorpswandeling, samenwerking bibliotheek en Cultuurhuis

4. De jaarlijkse excursie: zie invulstrookje

5. Rondvraag.

“Boerderijen en boeren in Krimpen aan de Lek “

Een PowerPoint presentatie van foto’s van boerderijen en boeren in Krimpen aan de Lek, samengesteld door Elsa Moerkerken. Rond 1900 waren er 38 boerderijen, nu zijn er nog 3 in bedrijf.

De presentatie geeft weer welke boerderijen en boeren er geweest zijn. Naast oude foto’s zijn er ook foto’s van de situatie van nu te zien. Hierbij vertelt Floor Hartog zijn herinneringen aan de boerderijen.

In de pauze kunt u diverse boekjes en foto’s bekijken. Er zijn ook nog boekjes te koop o.a. over 100 jaar Waterleiding en mapjes met oude ansichtkaarten.

Als u nog bijzondere foto’s bezit kunnen wij ze voor u scannen.

We begroeten u graag op 22 november in het CULTUURHUIS.

Namens het bestuur,

M.J.M. Visser- Bouter

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Is er belangstelling voor een excursie van een dag met een bus, inclusief lunch.
De kosten van zo'n uitje zijn ongeveer €55,- p.p. 

0 Ja       0 nee

Aankruisen en afgeven bij een bestuurslid of uw mening per email zenden naar crempene@telfort.nl

Terug naar boven