Najaarsledenvergadering 2018

Krimpen aan de Lek, november 2018

Mevrouw, mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de  NAJAARSLEDENVERGADERING op  22 november in het CULTUURHUIS, Markt 201, te Krimpen aan de Lek.

Aanvang 20.00 uur, de deur is open om 19.30 uur.

AGENDA:

1.     Opening door de voorzitter J. Dekker

2.     Notulen van de Algemene ledenvergadering van 25 april 2018. (bijgevoegd )

3.     Mededelingen vanuit het bestuur : nieuwe aanwinsten archief, 2 etsen en 2 tekeningen, Nieuwsbrief “Oud Nieuws “, samenwerking bibliotheek Open Monumentendag. enz.

4.     Excursie

5.     Rondvraag

PAUZE

Na de Pauze volgt de presentatie : ” MOLENS, met spreekwoorden en gezegden”

De heer A. Schouten, geboren en getogen in de Alblasserwaard gaat met beeld en geluid in op de geschiedenis van de diverse molentypes in ons land. Hij vertelt hierbij ook over de bemalingsgeschiedenis van de Krimpenerwaard en in het bijzonder over onze polder Krimpen aan de Lek.

In de PAUZE kunt u diverse boekjes bekijken, de rondwandeling is ook weer verkrijgbaar en de foto’s van de excursie naar Utrecht zullen doorlopend worden getoond ( van Herman Visser )

We begroeten u graag op 22 november,

Namens het bestuur,

 M.J.M. Visser- Bouter. ( secr.)

Terug naar boven