Afbeelding van de maand

Hervormde kerk Krimpen aan de Lek

Voor de foto van de maand laten wij u een pas verkregen foto zien van een echt Krimpens tafereel.

Namelijk de oude N.H. kerk en de veerpont voor de dienst op Kinderdijk met vissende en pratende mannen. De foto is aardig te dateren. Wij zien de in 1937 gebouwde Veerpont nr. 1 en de in 1939 afgebroken N.H. kerk.

Het is mooi weer op een maandagmorgen 11 uur want de was bij de fam. Jan Boogaerdt hangt buiten, de bomen staan in blad en men is luchtig gekleed.

Men kon rond de kerk lopen dit is te zien aan de jongen die aan de torenzijde komt aanlopen. Achter de kerk staat ook een urinoir, dit was een voorziening van de gemeente op kerkelijk terrein. De grond rondom de kerk en dus ook de steiger was kerkengrond. Toen de steiger nog aanwezig was voor het aanleggen van de Lekboten mocht men niet op zondag aanleggen. Daarvoor had men een ‘zondagsteiger’ in gebruik bij het veer wat later voor de ‘Vice-Versa’ werd omgebouwd. In de houten kerktoren van de uit 1400 daterende N.H. kruiskerk hing de Marialuidklok uit 1388. Deze klok is nu te bezichtigen in de tuin van De Dertienhuizen.

De bij L. Smit gebouwde veerpont had en motoraandrijving van 30 pk. en een capaciteit van 40 ton of 200 passagiers. Bij het overvaren van het werfpersoneel ‘s ochtends en ’s avonds stond de pont dat ook geheel vol. Er waren weinig fietsen want men liep naar huis en naar de werven van J&K- en L. Smit & zn.

Wij zien op de foto ook een katrol bij de klep en de reep (kabel) waarlangs de pont zich bewoog. Het is afgaand water want de reep zit nu aan de bovenstroomse zijde. Twee maal per dag voer men aan deze kant en 2 maal per dag, als het water opkwam, aan de andere zijde van de pont. Met een lier aan iedere zijde van de wal werd de reep naar de desbetreffende zijde gedraaid. De zichtbare katrol die de reep vasthoudt, kon door de schipper aan de voor-en achterzijde van de pont met een lier op de pont worden gevierd of aangehaald. Hiermee werd, door de stroom, een ‘gierwerking’ verkregen waardoor de pont sneller voer. Het was voor de schipper bovendien uitkijken dat hij niet te dicht met een te hoog opgetrokken reep bij de passerende schepen voer. Vaak moest men hierdoor voor naderende scheepvaart wachten met oversteken. Op de klep van de pont zien wij ook 2 bolders waaraan kettingen werden bevestigd als een zware vrachtauto de pont op- of af wilde rijden.

Door de steeds drukker wordende scheepvaart is deze pont in 1963 tot een zelfvarende pont omgebouwd en kon toen zonder reep varen. In 1976 is zij vervangen door een pont met een grotere capaciteit.  

Een detail op de foto dat de tand des tijds lang heeft doorstaan is het stalen hek op de steiger. Het is nog, tot de renovatie van de steiger in 2000, blijven staan.   

Met dank aan Floor Hartog.

eerdere afbeeldingen

Het winkelcentrum 't Carillon
Zwembad Schuagt 2e WO 'Voor Joden verboden'
Mijnlieff loodsen Rijsdijk
Rijsdijk 35-39, fa Bouter
Zalmplank
De Dertienhuizen 40 jaar
De boerderij van Adrie van der Laan aan de Dorpsstraat
De Krimpense molens
Oude boerderij Dorpsstraat 14-16 wordt Dorpshuis
De boerderij op de Zaag
75-jarig bestaan van Het Groene Kruis, afdeling Krimpen aan de Lek
Verenigingsgebouw Esveka
Het Karimatagat is een bijzondere plek in Krimpen aan de Lek
Het carillon
De sleepboot ‘Bolnes II’
Kruidenier De Jong
Hervormde kerk Krimpen aan de Lek
Het ontstaan van de scheepswerf J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek
Watertoren
Korenmolen DE HOOP
Brandspuitaanhanger nr. 2
Houtzaagmolen KLEIN PROFIJT
Zaagmolen WELTEVREDEN
Molen DE EENDRACHT
Een bestelauto van weduwe J.C. de Ridder

Terug naar boven