Verenigingsgebouw Esveka

Een eerdere afbeelding van de maand

verenigingsgebouw Eveka

Voor de afbeelding van deze maand is gekozen voor een foto van het gebouw Esveka omdat het Cultuurhuis, als nieuw verenigingsgebouw, bijna klaar is. Het verenigingsgebouw Esveka is gebouwd door veel vrijwilligers van de verenigingen in Krimpen aan de Lek.

Er was in 1957 een huisvestingsprobleem voor verenigingen. Verschillende verenigingen oefenden eerst in een lokaal van de Ireneschool. Er was behoefte aan een eigen ruimte, omdat de school de ruimte zelf nodig had. In 1957 is er een stichting opgericht op initiatief van de Culturele Werkgemeenschap Krimpen aan de Lek om te komen tot de bouw van een verenigingsgebouw.

De Stichting Verenigingsgebouw werd opgericht op 16 april 1957. De stichting zette zich in voor de bouw van een gebouw voor repetities, bijeenkomsten en bergruimte voor verenigingen. Voorzitter was W.H. Ströpke en secretaris M.J. Kasbergen. Op diverse manieren werd er geld verzameld, een lening en gemeentelijke en provinciale subsidies, bijdragen van verschillende verenigingen en inzamelacties. Er werd gerekend en getekend en op 25 juni 1957 werd de bouwvergunning afgegeven door de gemeente.

Bij een gehouden aanbesteding lag de laagste inschrijving boven de begroting. Er werd toen besloten om de bouw door vrijwilligers te doen. Vele mensen van verschillende verenigingen werkten mee aan de totstandkoming van het gebouw. Er was een grote saamhorigheid.

Locatie werd op een terrein Zeilmakersstraat/Visserijstraat, het terrein werd gehuurd van de gemeente voor ƒ 2,50 per jaar. De werknaam van het gebouw werd Ons Gebouw. De aanvang van de bouw startte op 31 augustus 1957. Om het interieur te bekostigen werden er renteloze obligaties van ƒ 25,- uitgegeven, die binnen 10 jaar zouden worden afgelost. Er kwamen ook veel giften van verenigingen en lokale bevolking. Ook de plaatselijke leveranciers waren coulant tijdens de bouw.

Bij de opening op 19 april 1958 kreeg het verenigingsgebouw de naam Esveka (spraakafkorting van Stichting Verenigingsgebouw Krimpen aan de Lek). De verenigingen die gebruik gingen maken van gebouw Esveka waren: Crescendo, mannenkoor Internos, gemengd zangkoor Krimpen aan de Lek, Ned. Vereniging van Plattelandsvrouwen, accordeonschool, vrouwenafdeling PVDA, bouwbedrijfsbond, ANMB. Tarief was in het begin ƒ 2,50 per keer. Ook werden er kerkdiensten gehouden door Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en de Jehova's getuigen hielden er in de begin jaren hun bijeenkomsten.

Over het onderhoud van het gebouw was ieder jaar het nodige te doen. Het gebouw Esveka was opgezet als noodgebouw voor 10 jaar. In 1971 was het in zodanig staat dat er een grondig onderhoud nodig was. De vloer werd aangepakt. Ook de piano had veel te lijden door de wisselde temperaturen in het gebouw en moest regelmatig gestemd of vervangen worden.

Er was ook nog stichting Dorpshuis in de gemeente voor jeugdactiviteiten. In 1983 was er een fusie tussen de Stichting verenigingsgebouw en Stichting Dorpshuis. De stichting ging door als Dorpshuis/Esveka. De Stichting Verenigingsgebouw werd opgeheven. Het gebouw Esveka werd verkocht aan de gemeente en werd daarna gehuurd van de gemeente door de nieuwe stichting. In 1990 werd Esveka gesloopt en op die plek zijn de seniorenwoningen gebouwd aan plein Welgelegen.

Heeft u nog leuke verhalen, foto's of mooie herinneringen aan het gebouw Esveka, laat het ons weten.

eerdere afbeeldingen

Het winkelcentrum 't Carillon
Zwembad Schuagt 2e WO 'Voor Joden verboden'
Mijnlieff loodsen Rijsdijk
Rijsdijk 35-39, fa Bouter
Zalmplank
De Dertienhuizen 40 jaar
De boerderij van Adrie van der Laan aan de Dorpsstraat
De Krimpense molens
Oude boerderij Dorpsstraat 14-16 wordt Dorpshuis
De boerderij op de Zaag
75-jarig bestaan van Het Groene Kruis, afdeling Krimpen aan de Lek
Verenigingsgebouw Esveka
Het Karimatagat is een bijzondere plek in Krimpen aan de Lek
Het carillon
De sleepboot ‘Bolnes II’
Kruidenier De Jong
Hervormde kerk Krimpen aan de Lek
Het ontstaan van de scheepswerf J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek
Watertoren
Korenmolen DE HOOP
Brandspuitaanhanger nr. 2
Houtzaagmolen KLEIN PROFIJT
Zaagmolen WELTEVREDEN
Molen DE EENDRACHT
Een bestelauto van weduwe J.C. de Ridder

Terug naar boven