Het Karimatagat is een bijzondere plek in Krimpen aan de Lek

Een eerdere afbeelding van de maand

Vóór 1854 waren dit rijshoutlanden en was er aan de rechterkant een smalle haven, een ‘gat’ geheten. Eeuwen geleden was hier een dijkdoorbraak met als gevolg de vorming van een waal binnendijks. De sluiting van het stroomgat vond altijd plaats iets achter de oude dijk, waardoor deze een bocht kreeg. Dit is nog goed te zien.

De waal is in 1970 gedempt voor de bouw van een bedrijfspand. Langs de waal stond ook een boerderij van De Jong, later van Schep. In 1960 is op deze plaats een dijkverhoging uitgevoerd waarvoor 6 bedrijfswoningen van J&K Smit moesten worden afgebroken.

Nu, na de werkzaamheden van de dijkversterking ‘Krimpen’ van 2014-2016, is er een verhoogde en versterkte dijk die de oude dijkbocht iets afsnijdt. Deze versterkte dijk verbindt aan de linkerzijde, achter de villa om, de reeds bestaande ringdijk rond de Buitenweg. Het dijkvak aan de rechterzijde is, tot de N.H. Kerk, versterkt met speciaal uitgevoerde diepwanden.

Aan de linkerzijde is de in 1865 gebouwde directeurswoning van K. Smit, één van de oprichters van de toenmalige scheepswerf J&K Smit. Men heeft voor de bouw van deze werf in 1853, de hier aanwezige rijshoutlanden gekocht en de haven laten vergroten. Met de verkregen grond hoogde men het terrein op. Aan de linkerzijde werd een scheepszijhelling gebouwd voor onderhoud en reparatie van de toen nog houten schepen.

Later maakte men ook langshellingen waarbij de schepen in de Lek van stapel konden lopen. Links achter het huis is nog een gedeelte van een helling te zien. Hierop is in 1905 het grootste viermast barkschip van Nederland gebouwd de ‘Geertruida Gerarda’. Zij was in opdracht gegeven door reder Pieter van der Hoog. Zijn huis stond op de plaats van het witte huis naast het voetpad. Het witte huis rechts langs de dijk was het kantoor van Mijnlieff.

Rechts was de loswal voor de kolenschepen van de vroegere brandstoffenhandel Mijnlieff. Nu zijn er huizen op gebouwd. De wijk heet Schans.

De naam Schans is ontstaan door de oorlogsvoering in de 80-jarige oorlog tussen de Prinsgezinden-Geuzen en de Spanjaarden. Krimpen lag met de rivierkruising op een strategische plaats. De Geuzen hadden, ter verdediging hier, maar ook op Elshout (Kinderdijk) schansen opgeworpen. De Spanjaarden hebben deze in 1575 op hen veroverd en daarmee Krimpen bezet en troepen gestationeerd. De Geuzen, onder leiding van Prins Willem van Oranje. verzamelden een grote vloot waarmee zij de schans vanaf de Lek aanvielen. Ook kwam men met kleine schepen, door de onderwater staande polder, tot vlakbij de Spanjaarden. Na hevige gevechten verloren de Spanjaarden en was Krimpen bevrijd. De schade was enorm er waren 45 huizen vernield en de kerk had grote schade opgelopen. Het duurde lange tijd voor de polder weer door de windmolen was drooggemalen.

Het ‘gat’ is eeuwen lang gebruikt als loswal voor allerlei goederen. Tot 1780 was hier, rechts voor u, de aanlegplaats van een roeiveer op Elshout en een zeilend wagenveer. Daarna is de huidige veerdam bij de N.H. Kerk in gebruik genomen.

Door het afmeren van okt. 1938 tot juli 1939, van een grote tinbaggermolen de ‘Karimata’, is de naam ‘Karimatagat’ voor deze haven ontstaan. Het schip was bij J&K Smit te Kinderdijk gebouwd voor de Billiton Tinmaatschappij om tin te baggeren in Banka, Ned. Indië.

Het gat werd ook tot 1974 gebruik door de leden van de watersportvereniging ‘De Lek’. Ook de boot van de Rijkspolitie te water legde hier aan, evenals de reserve-motorpont.

Met dank aan Floor Hartog

eerdere afbeeldingen

Het winkelcentrum 't Carillon
Zwembad Schuagt 2e WO 'Voor Joden verboden'
Mijnlieff loodsen Rijsdijk
Rijsdijk 35-39, fa Bouter
Zalmplank
De Dertienhuizen 40 jaar
De boerderij van Adrie van der Laan aan de Dorpsstraat
De Krimpense molens
Oude boerderij Dorpsstraat 14-16 wordt Dorpshuis
De boerderij op de Zaag
75-jarig bestaan van Het Groene Kruis, afdeling Krimpen aan de Lek
Verenigingsgebouw Esveka
Het Karimatagat is een bijzondere plek in Krimpen aan de Lek
Het carillon
De sleepboot ‘Bolnes II’
Kruidenier De Jong
Hervormde kerk Krimpen aan de Lek
Het ontstaan van de scheepswerf J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek
Watertoren
Korenmolen DE HOOP
Brandspuitaanhanger nr. 2
Houtzaagmolen KLEIN PROFIJT
Zaagmolen WELTEVREDEN
Molen DE EENDRACHT
Een bestelauto van weduwe J.C. de Ridder

Terug naar boven