75-jarig bestaan van Het Groene Kruis, afdeling Krimpen aan de Lek

Een eerdere afbeelding van de maand

Een mooie foto uit 1977 gekregen van oud wijkverpleegster mw. P. Schipper. De foto is gemaakt bij het 75-jarig bestaan van Het Groene Kruis, afdeling Krimpen aan de Lek. Op de foto staan:

v.l.n.r. staand
dhr. H. de Rooy, mw. A.Koedijk, dhr. A.Knuistingh Neven (huisarts en secretaris), mw. N. Hesse, dhr. J. Talmon, mw. I. Smidt (huisarts), dhr. B. Verwaal (penningmeester)

v.l.n.r. zittend
dhr. J. den Hartog, mw. K. de Jong (wijkverpleegster), dhr. H. Postma (tandarts en voorzitter), mw. P. Schipper (wijkverpleegster), dhr. W. Mijnlieff (oud voorzitter)

De afdeling werd opgericht 17 oktober 1902. De oprichters waren G. De Jong, P. van Hooijdalem, J. Boogaerdt en F.J. Mijnlieff. In het begin waren de werkzaamheden gericht op tuberculosebestrijding, bevordering van volksgezondheid en verbetering van verpleging. Ook werd er medewerking verleend bij het uitzenden van kinderen naar de zogenaamde vakantiekolonies. Daar kregen de zwakke kinderen extra voeding in een rustige omgeving en na 6 weken kwamen ze weer thuis. In 1921 kwam de eerste wijkverpleegster zuster Lablants en in de jaren 50 was het zuster v.d. Sar. Zuster v.d. Sar heeft zich ingezet voor een nieuw wijkgebouw.

Het eerste Groene Kruisgebouw was aan de Buitenweg 6, Het Zonnehuis. Het heette ‘Zonnehuis’ omdat hier, heel bijzonder voor die tijd, al gebruikgemaakt werd van een hoogtezon. De afdeling groeide en er was een doelmatiger ruimte nodig. Na veel besprekingen, acties van de bevolking en uitschrijven van aandelen kwam er in 1953 een nieuw gebouw in de Scheepmakersstraat. Hier werden ook het zuigeling- en kleuterbureau gehouden onder leiding van een arts en een wijkverpleegster. Het gebouw had ook 2 woonruimtes boven en een woning aan de zijkant. Tandarts Postma bracht bij de opening, zijn praktijk over van het voorhuis van de boerderij van Van der Laan bij de pont, naar het nieuwe gebouw. Hij ging ook met zijn gezin boven de praktijk wonen. Een van de wijkverpleegsters die ook daar gewoond heeft is Mw. P. Schipper. Zij is van 1971 tot 1996 werkzaam geweest in Krimpen aan de Lek.

Op de foto staat ook dhr. W. Mijnlieff die 50 jaar in het bestuur heeft gezeten, waarvan 40 jaar voorzitter. In 1970 heeft hij afscheid genomen. Zijn opvolger als voorzitter was dhr. Postma. 

Sinds 1977 was er al veel regionale samenwerking. Het kruiswerk werd regionaal gebundeld tot de regio Midden-Holland. Later overgegaan in de Vierstroom. In 1989 is het gebouw aan de Scheepmakersstraat gerenoveerd en later is het verkocht. In 2009 is het gebouw omgebouwd tot 4 appartementen.

eerdere afbeeldingen

Het winkelcentrum 't Carillon
Zwembad Schuagt 2e WO 'Voor Joden verboden'
Mijnlieff loodsen Rijsdijk
Rijsdijk 35-39, fa Bouter
Zalmplank
De Dertienhuizen 40 jaar
De boerderij van Adrie van der Laan aan de Dorpsstraat
De Krimpense molens
Oude boerderij Dorpsstraat 14-16 wordt Dorpshuis
De boerderij op de Zaag
75-jarig bestaan van Het Groene Kruis, afdeling Krimpen aan de Lek
Verenigingsgebouw Esveka
Het Karimatagat is een bijzondere plek in Krimpen aan de Lek
Het carillon
De sleepboot ‘Bolnes II’
Kruidenier De Jong
Hervormde kerk Krimpen aan de Lek
Het ontstaan van de scheepswerf J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek
Watertoren
Korenmolen DE HOOP
Brandspuitaanhanger nr. 2
Houtzaagmolen KLEIN PROFIJT
Zaagmolen WELTEVREDEN
Molen DE EENDRACHT
Een bestelauto van weduwe J.C. de Ridder

Terug naar boven