De boerderij op de Zaag

Een eerdere afbeelding van de maand

De Zaag is een zandbank uit de 17e eeuw. Het eiland bestaat uit de Groote Zaag en de Kleine Zaag. De Groote Zaag is in 1875 bekaaid. Een deel, de Hoge Zaag, werd aan het eind van de negentiende eeuw opgespoten met overtollige baggerspecie van rivierwerken. Dat deel is in gebruik als industrieterrein. Verder is er sinds 1981 het afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi).

Jarenlang is op de Groote Zaag een veeteeltbedrijf geweest, te zien op de foto uit 1960. Vanaf 1935 heeft boer De Vos op de Zaag geboerd. De boerderij stond aan de rivier de Nieuwe Maas. Eind jaren 50 werd de buitendijkse grond ontzand om de scheepvaart meer ruimte te bieden. Een deel van de Zaagpolder werd weggebaggerd voor de rivierverbreding en de boerderij is in 1962 verdwenen.

Ook is op de Zaag gevoetbald, de voetbalclub Vitesse, later overgegaan in voetbalclub Dilettant heeft er gespeeld. Het voetbalterrein werd gehuurd van de Inspectie der Domeinen. De huur werd in 1959 opgezegd.

Het oostelijk deel van de Kleine Zaag werd in 1894 ingepolderd en tot 1918 gebruikt als griend. Ten behoeve van de houtzagerij zijn er 2 balkengaten aangelegd. Het westelijk deel is in 1935 ontgrondt t.b.v. zandwinning, later na de Tweede Wereldoorlog weer volgestort en opgespoten. Doordat het opgespoten deel met rust is gelaten en de balkengaten al lang niet meer gebruiken werden is hier een mooi natuurgebied ontstaan. In 1975 is de Kleine Zaag aangekocht door Het Zuid Hollands Landschap. Door de jaren heen is er spontaan een wilgenbos ontstaan waarin diverse vogels broeden, zoals de grote bonte specht en de ransuil.

In 2014 heeft Rijkswaterstaat het project “Herinrichting De Zaag” onderdeel gemaakt van het Kaderrichtlijn Water programma. Nu is men bezig om het natuurgebied De Zaag aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Er werden geulen gegraven om de natuur meer zijn gang te laten gaan. Het is een getijdengebied met een mooie wandelgelegenheid geworden.

eerdere afbeeldingen

Het winkelcentrum 't Carillon
Zwembad Schuagt 2e WO 'Voor Joden verboden'
Mijnlieff loodsen Rijsdijk
Rijsdijk 35-39, fa Bouter
Zalmplank
De Dertienhuizen 40 jaar
De boerderij van Adrie van der Laan aan de Dorpsstraat
De Krimpense molens
Oude boerderij Dorpsstraat 14-16 wordt Dorpshuis
De boerderij op de Zaag
75-jarig bestaan van Het Groene Kruis, afdeling Krimpen aan de Lek
Verenigingsgebouw Esveka
Het Karimatagat is een bijzondere plek in Krimpen aan de Lek
Het carillon
De sleepboot ‘Bolnes II’
Kruidenier De Jong
Hervormde kerk Krimpen aan de Lek
Het ontstaan van de scheepswerf J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek
Watertoren
Korenmolen DE HOOP
Brandspuitaanhanger nr. 2
Houtzaagmolen KLEIN PROFIJT
Zaagmolen WELTEVREDEN
Molen DE EENDRACHT
Een bestelauto van weduwe J.C. de Ridder

Terug naar boven