Scheepsbel driemaster ‘Krimpen aan de Lek’ teruggebracht uit Australië

Op 27 juni 2015 werd in het Cultuurhuis te Krimpen aan de Lek de scheepsbel van de driemaster ijzeren bark ‘Krimpen aan de Lek’ door de vinder J. Prescott uit Australië overhandigd aan de nazaten van reder Pieter van der Hoog. Deze schonken op hun beurt de scheepsbel aan onze vereniging.
Nu te zien in het Cultuurhuis, De Markt 201, Krimpen aan de Lek.

De heer Prescott sprak een speech uit. De vertaling vindt u hier

De foto’s werden beschikbaar gesteld door Herman Visser.

De overhandiging aan mevrouw Van der Laan-van der Hoog en mevrouw Van Capellen-van der Hoog

Door de scouting werd de bel opgehangen

De heer Prescott en mevrouw Van der Laan-van der Hoog bij het schilderij van de ‘Krimpen aan de Lek’

De heer Prescott bij de scheepsbel met plaquette

De plaquette

De heer Prescott met mevrouw Visser-Bouter, de secretaresse van onze vereniging

Alle foto’s van het evenement

De foto’s werden, onder dankzegging, beschikbaar gesteld door Herman Visser, Gijs Moerkerken en Joost Kamphuisen.

Uit de media

Het Nederlek Nieuws schreef ruim voor 27 juni al over de komst van de heer Prescott. Zie het artikel Reis om de wereld in 130 jaar

Sem van der Laan maakte een verslag van de overhandiging

Terug naar boven