Nieuwsbrief 1-9, 2010-2015

Lees de nieuwsbrief klik op de Oud Nieuws naar keuze.

Oud Nieuws 1, juni 2010
Deze nieuwsbrief gaat over de loopbaan van Cees Verhoeff, bouwkundige, architect, projectontwikkelaar, scheepsbouwkundige en nog veel meer. 

Oud Nieuws 2, juli 2011
Deze nieuwsbrief gaat over de familie Diepraam, de zogenaamde ‘Crempener Diepramen’, die belangrijke bestuurlijke functies hebben bekleed in Krimpen en de Krimpenerwaard. Deel 1

Oud Nieuws 3, december 2011
Dit is het tweede deel van de nieuwsbrief over de familie Diepraam, de zogenaamde ‘Crempener Diepramen’, die belangrijke bestuurlijke functies hebben bekleed in Krimpen aan de Lek en de Krimpenerwaard. 

Oud Nieuws 4, april 2012
In deze nieuwsbrief reacties op het verhaal uit nieuwsbrief 1 over Cees Verhoeff.

Oud Nieuws 5, maart 2013
Dit artikel is uit een serie over de geschiedenis van huizen die moeten worden afgebroken Rijsdijk voor de komende dijkversterking. Het omschrijft de geschiedenis van de 2 bedrijfswoningen van houthandel Boogaerdt aan de Ooster Lekdijk 32 en 34 en van het huidige café 'Bar Gezellig' aan de Rijsdijk 40.

Oud Nieuws 6, augustus 2013
In deze nieuwsbrief wordt de geschiedenis en de activiteiten van de speeltuinvereniging 'Sport en Spel' belicht en er volgt een verhaaltje uit een serie van 50 'Voor zover ik mij herinneren kan' van de schilder W.J. Verhoeff.

Oud Nieuws 7, oktober 2013
In deze nieuwsbrief wordt geschreven over 200 jaar onafhankelijkheid van ons koninkrijk

Oud Nieuws 8, januari 2014
Het café Schippers, anno 1882, gaat verdwijnen vanwege de dijkversterking. Hier lees u de geschiedenis.

Oud Nieuws 9, oktober 2015
De ontginning en het beheer van de Krimpense polder

Terug naar boven