Ouwe kou, ijsclub Thialf aan het begin van 1900

Dit verhaal gaat over ijsclub THIALF, de oudste vereniging uit het dorp Krimpen aan de Lek. Opgericht op 16 februari 1881. Nu dus 132 jaar geleden. In 1901 is een nieuwe ijsbaan geopend en is gelegen vanaf Krimpen komend, links vanaf de kruising Breekade met Tiendweg west tot aan de OudeWetering. Door het Krimpenerbos lopende zijn de contouren van de ijsbaan aan de achterzijde nu nog steeds zichtbaar.

Omdat de secretarissen van deze vereniging de wedstrijden e.d. alle jaren goed hebben vastgelegd is het mogelijk, deze ook na 100 jaar opnieuw weer te geven.

Tijdens de jaarvergadering van 21 december 1914 komt aan de orde;
Het verslag van de verrichtingen der ijsclub in den winter 1913-1914.
Na vier winters achtereen zonder ijs, waarin de ijsclub dus niets heeft kunnen verrichten, doet het ondergetekende genoegen dit maal eindelijk eens een verslag te kunnen uitbrengen, want in de afgeloopen winter heeft het dan toch weer eens voldoende gevroren om het ijsvermaak mogelijk te maken.
November en December waren zacht en regenachtig, ook begin Januari, maar eindelijk begon het te vriezen en kon de ijsbaan op 14 Januari geopend worden.
Aangezien de baan bij hevige wind was dichtgevroren was het ijs verre van mooi, doch kon hierin slechts weinig verbetering gebracht worden omdat het noodige werkvolk om de baan te schaven, niet te krijgen was.
De dag van de opening stond er een felle N.O. wind, de opkomst was dan ook zeer gering.
Den volgende dag, Donderdag 15 Januari had een wedstrijd met hindernissen voor jongens plaats om prijzen van 2 gulden vijftig tot 50 cent.

Eerste prijs A. Groen
Tweede L.M. van Brandwijk
Derde D. Deelen
Vierde B. Boogeardt.
Vijfde J.W. de Jong

Het bleef vriezen en de wind ging wat liggen en het werd prachtig winterweer, het bestuur begreep dat de zich zoo zeldzame gelegenheid benut moest worden en schreef een reeks wedstrijden uit. Vrijwel iedere dag was er iets op de baan te doen.
Vrijdag 16 Januari. Hardrijderij voor jongens beneden 18 jaar. Er waren 20 deelnemers.

Eerste prijs 10 gulden T. Ooms
Tweede prijs 5 gulden K. van der Schans
Derde prijs 2 gulden 50 Abr. Van Limborgh

Zondag 18 Januari. Hardrijderij voor mannen. Er waren 16 deelnemers.

Eerste prijs 25 gulden Dhr. Bosse uit Abcoude
Tweede prijs 15 gulden L. den Toom uit Nieuwerkerk aan de IJssel
Derde prijs 7 gulden 50 J. van der Wiel uit Rotterdam
Vierde prijs 2 gulden 50 E. Verstoep uit Krimpen aan de IJssel

Met zeer mooi weer en veel belangstelling, er bewogen zich ongeveer 900 schaatsenrijder en rijdsters op de baan.
Op maandag 19 Januari was er een onderlinge wedstrijd in het ringsteken voor de leden, om 8 prijzen van ieder 2 eendvogels. 34 leden namen hieraan deel, de prijzen werden bemachtigd door:
G.C. van der Berg, B.M. Wepster, M.A.G Staat, W. Verhoeff, B.W. Schippers,P. den Ouden, L.C. Groeneveld en B. Noorlander.
Woensdag 21 Januari. Hardrijderij voor paren. 16 paren gaven zich hier voorop.
De eerste prijs van 15 gulden ging naar het paar Mej, A. Speksnijder- van Dam en J.M. van Limborgh uit Krimpen aan de Lek.
De tweede prijs van 10 gulden ging naar het paar Mej, Van der Laan en A. van der Laan uit Nieuwerkerk aan de IJssel.
De derde prijs werd gewonnen door Mej, Dekker- de Jong en J.C. Dekker beiden uit Krimpen aan de Lek.
Ook deze wedstrijd werd door een talrijk publiek bijgewoond.
Donderdag 22 Januari was er, wegens de Bondswedstrijd te Gouderak, op de baan niets te doen. De Bondswedstrijd bestond uit een hardrijderij voor mannen uit de Krimpenerwaard. De lengte der baan was 180 meter, en het aantal deelnemers bedroeg 22 personen.
De snelste rit werd gemaakt door A. de Jong Az. uit Ouderkerk aan de IJssel, die de baan in 19,35 seconde aflegde en hierdoor de door de IJsbond Krimpenerwaard beschikbare medaille verwierf.
Tweede was J.M. van Limborgh uit Krimpen aan de Lek.
Derde was A. den Duyf uit Stolwijk.
Vierde werd N. Dogterom ook uit Stolwijk
.


Vrijdag 23 Januari. Wedstrijd met hindernissen voor meisjes.
Zaterdag 24 Januari, betrok de lucht en draaide de wind naar het zuidwesten, het dooide echter nog niet, zoodat de aangekondigde wedstrijd in het ringsteken  kon plaatshebben.
Ook de daarop volgende dag, zondag de 25e kon nog een hardrijderij voor mannen gehouden worden, waarbij de prijzen werden behaald door
;

1e J. van der Wiel Rotterdam
2e Dhr. Neef Maastricht
3e T. Ooms Krimpen aan de Lek
4e Dhr. Bokser Rotterdam
4e P. van Namen Krimpen aan de Lek

De nacht erop begon het te regenen en Maandag 26 Januari – een eeuw geleden dus – moest de ijsbaan gesloten worden, de winterpret was weer voorbij.
De verschillende wedstrijden hadden plaats onder leiding van de daartoe aangewezen commissarissen terwijl na afloop de prijzen door den voorzitter met een toepasselijk woord werden uitgereikt.
30 nieuwe leden traden toe, terwijl er 12 bedankten, zoodat het ledental thans 118 bedraagt. De ijsclub kan met voldoening op den winter van 1913-1914 terugzien, ondergetekende eindigt dit verslag met de hoop dat het de aankomende winter nog eens winter worden zal, zoodat de frische, gezond, opwekkende en gezellige sport, die het schaatsenrijden is, weer ruimschoots beoefend zal kunnen worden.

Dit verslag uitgebracht in de jaarvergadering van 21 December 1914.
Bern. Boogeardt. Secretaris.

Nu te koop bij de Historische Vereniging Crempene het boekje 'De lange geschiedenis van IJsclub Thialf' Zie publicaties.

Auteur: Hans van der Velde

Terug naar boven