Algemene ledenvergadering 2016

Mevrouw, mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 21 april 2016 in het CULTUURHUIS, Hoofdstraat 16 te Krimpen aan de Lek. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.45 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter J. Dekker
 2. Mededelingen vanuit het bestuur. (nieuwsbrief, huisvesting, expositie, digitaal ontvangen van stukken enz.)
 3. Jaarverslag van de secretaris en het verslag van de WAN
 4. Financiële verantwoording van de penningmeester*
 5. Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing van een nieuw lid.
 6. Bestuursverkiezing/bestuurssamenstelling: Aftredend en herkiesbaar is F.H. Hartog. Het bestuur heeft het voornemen het aantal bestuursleden uit te breiden. Conform onze statuten vragen wij uw instemming met deze uitbreiding.

  We hebben de heren G. Moerkerken en R. Baas bereid gevonden deel te gaan uitmaken van het bestuur. Tegenkandidaten kunnen met inachtneming van onze statuten schriftelijk worden gesteld door tien leden, tot drie dagen voor de vergadering.
 7. Notulen van de vergadering van 26 november 2015*
 8. Koningsdag
 9. Expositie
 10. Excursie
 11. Rondvraag

Pauze

Diverse boeken en foto’s liggen ter inzage. Setjes met ‘oude’ ansichtkaarten van Krimpen aan de Lek zijn te koop.

Presentatie

Na de pauze verzorgt de heer Cees Duyser in samenwerking met Floor Hartog een power-point presentatie met een lezing over de geschiedenis van de vroegere middeleeuwse- en de in 1940 in gebruik genomen nieuwe Nederlands Hervormde Kerk.

Hierbij zal o.a. aandacht worden besteed aan bouwkundige zaken en de geschiedenis van de mooie liturgische voorwerpen. Ook zullen de prachtige glas-in-lood ramen van de kerk worden getoond en besproken.

Uw bijzondere foto’s van en over Krimpen aan de Lek ontvangen wij graag.
Na het scannen krijgt u ze terug.

Wij begroeten u graag op 21 april in het CULTUURHUIS,
namens het bestuur,

M.J.M. Visser- Bouter, secretaris.

 

* Deze verslagen zijn bij de schriftelijke uitnodiging bijgevoegd en de andere verslagen liggen voor de aanvang van de vergadering ter inzage.

Terug naar boven