Bestuur

Het bestuur bestaat uit:


Voorzitter:                J. Dekker (Hans), Middelland 52, tel. 0180-513502

Secretaris:               H. Hofwegen (Henk), Annetje Ockersstraat 19, tel. 0180-523769

Penningmeester:     R. Baas (Roland),Dorpsstraat 72, tel. 0180-514304

Algemeen lid:           G. Moerkerken (Gijs), Fregatstraat 6, tel. 0180-511683
                                 F. Vermaat (Frits), Oosterstraat 30, tel. 06-33107546 
                                 T. van Florenstein-Schouten (Trudy), Schoolstraat 7, tel.06-41845570

Foto- en archiefbeheer: E. Moerkerken-Dekker (Elsa) email: crempene@gmail.com

Erelid: Jan van Lit

Lid van Verdienste: Henk Klip en Janny Rook-Boogaerdt

Terug naar boven